Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dvärgbjörksdvärgmal Stigmella tristis Dvärgbjörksdvärgmal Stigmella tristis
Stigmella tristis (Wocke, 1862). Dvärgbjörksdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 4-5 mm. Huvudhår svarta hos hanen, rostfärgade hos honan. Krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, cirka halva framvingelängden. Framvingarna svagt glänsande, brungrå. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i snårig fjällterräng där det växer dvärgbjörk. Biologi: Larven är gulgrön och gör en gångmina med exkrementer i mittlinje. Kokongen är mörkbrun. Näringsväxt: Betula nana. Utbredning: Förekommer i Härjedalen samt Pite och Torne lappmarker. I övriga norden finns den i Norge och norra Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Dvärgbjörksdvärgmal Stigmella tristis
Mina av Dvärgbjörksdvärgmal Stigmella tristis i Dvärgbjörksblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/stigmella_tristis.html
Latest update: 10 juni 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson