Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Soldvärgmal Stigmella dorsiguttella Soldvärgmal Stigmella dorsiguttella
Stigmella dorsiguttella (Johansson, 1971). Soldvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 5-6 mm. Huvudhår orangegula, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, cirka halva framvingelängden. Hanen med en gulaktig analtofs. Framvingarna bronsbruna med svag glans. Bakvingar hos hanen med rostgula doftfjäll, hos honan grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på hagmarker och kuperad terräng där det växer ek. Biologi: Larven är gul och gör en gångmina med exkrementer huvudsakligen i mittlinje. Kokongen är rödbrun. Näringsväxt: Quercus. Utbredning: Förekommer från Småland till Uppland. I övriga norden saknas den.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Soldvärgmal Stigmella dorsiguttella
Mina av Soldvärgmal Stigmella dorsiguttella i ekblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/stigmella_dorsiguttella.html
Latest update: 30 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson