Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vägtornsdvärgmal Stigmella catharticella Vägtornsdvärgmal Stigmella catharticella Vägtornsdvärgmal Stigmella catharticella Vägtornsdvärgmal Stigmella catharticella
Stigmella catharticella (Stainton, 1853). Vägtornsdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 4,5-5,5 mm. Huvudhår ockragula, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna matt gråbruna, grovfjälliga. Vid vingens bakhörn finns en vit fläck. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juni samt en andra generation i juli-augusti. Förekomst: Finns på ängsmarker där det växer vägtorn. Biologi: Larven är gröngul och gör en lång, slingrande gångmina där exkrementerna i början helt fyller gången, mot slutet i mittlinje. Kokongen är gulvit. Näringsväxt: Rhamnus cathartica. Utbredning: Förekommer från Skåne till Västmanland. I övriga norden finns den i Danmark, på några lokaler i södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Welcome page of the World
Nepticulidae Latest update: 29 september 2021