Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pterophoroidea
Pterophoridae
Pterophorinae
Stenoptilia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Strandveronikefjädermott Stenoptilia veronicae Strandveronikefjädermott Stenoptilia veronicae Strandveronikefjädermott Stenoptilia veronicae Strandveronikefjädermott Stenoptilia veronicae Strandveronikefjädermott Stenoptilia veronicae Strandveronikefjädermott Stenoptilia veronicae Strandveronikefjädermott Stenoptilia veronicae
Stenoptilia veronicae Karvonen, 1932. Strandveronikefjädermott. Kännetecken: Vingbredd 23-27 mm. Framvingar gråbruna, med svarta och vita fjäll och två mörka punkter vid klyvningen. I mitten en mindre, svart punkt. Bakvingar mörkbruna. Arten skiljer sig från Stenoptilia pterodactyla, teveronikefjädermott, genom framvingarnas grundfärg som är gråbrun samt den svarta mittfläcken som är mera utdragen hos sistnämnda se Svenska arter av släktet Stenoptilia. Levnadssätt: Fjärilen flyger sällsynt på fuktiga marker, oftast längs sjöstränder där näringsväxten förekommer. Flygtid: Juni - mitten av augusti. Biologi: Larven är blekt gulgrön med vita tornar och ljust huvud. Den lever i hopspunna blad av strandveronika, förpuppning i näringsväxten. Värdväxt: Veronica longifolia. Utbredning: Påträffad i Uppland, Norrbotten och Torne lappmark. I övriga Norden finns den i norra Norge, större delen av Finland men saknas i Danmark.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 12 juli 2021