Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Spodoptera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Smalvingat lövfly Spodoptera exigua Smalvingat lövfly Spodoptera exigua
Spodoptera exigua (Hübner, 1808). Smalvingat lövfly är en migrerande art som har tagits från Sk till Vs. Vingbredd 27-31 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 15 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson