Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Spodoptera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större bomullsfly Spodoptera dolichos
Spodoptera dolichos (Boisduval, 1833). Större bomullsfly är en en amerikansk art som togs 2011 i Vr. Vingbredd 35-42 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/spodoptera_dolichos.html
Latest update: 14 januari 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson