Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Cosmopterigidae
Chrysopeleiinae
Sorhagenia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brakvedsbrokmal Sorhagenia janiszewskae Brakvedsbrokmal Sorhagenia janiszewskae
Sorhagenia janiszewskae Riedl, 1962. Brakvedsbrokmal. Kännetecken: Vingbredd 8-10 mm. Hjässan och mellankropp gråbrun. Antenner vit- och svartringade. Palper grå. Framvingarna gråbruna med tre mörka tvärband av uppresta vingfjäll. I spetsen ett mindre antal svarta fläckar. Bakvingar grå. Utan genitalundersökning går arten kanappast att skilja från de närbessläktade Sorhagenia rhamniella och S. lophyrella. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli augusti. Förekomst: Finns i lövskog. Biologi: Larven lever i unga grenar av brakved. Näringsväxt: Frangula alnus. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Dalarna. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 11 april 2021