Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Cucullia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kungsljuskapuschongfly Cucullia verbasci Kungsljuskapuschongfly Cucullia verbasci Kungsljuskapuschongfly Cucullia verbasci Kungsljuskapuschongfly Cucullia verbasci
Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758). Kungsljuskapuschongfly förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. Vingbredd 47-56 mm. Larven lever på kungsljus, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 10 november 2022