Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Cucullia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kungsljuskapuschongfly Cucullia verbasci Kungsljuskapuschongfly Cucullia verbasci
Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758). Kungsljuskapuschongfly förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 47-56 mm. Larven lever på kungsljus, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/shargacucullia_verbasci.html
Latest update: 29 oktober 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web