Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Phycitinae
Phycitini
Selagia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kastanjebrunt glansmott Selagia spadicella Kastanjebrunt glansmott Selagia spadicella
Selagia spadicella (Hübner, 1796). Kastanjebrunt glansmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 23-28 mm. Larven lever från september till juni i ett vävrör på ljung, förpuppning i vävröret.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 8januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson