Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Scythris

Havsstrandkorthuvudmal Scythris productella
(prep. 10278) Scythris productella
Solvändekorthuvudmal Scythris fuscoaenea
(prep. 4705) Scythris fuscoaenea
Ögonbrynkorthuvudmal Scythris picaepennis
(prep. 4759) Scythris picaepennis
Svart ängskorthuvudmal Scythris disparella
(prep. 10279) Scythris disparella
Längsstreckad korthuvudmal Scythris potentillella
(prep. 10280) Scythris potentillella
Gråfibblekorthuvudmal Scythris laminella
(prep. 10281) Scythris laminella
Utropstecknad korthuvudmal Scythris knochella
(prep. 10282) Scythris knochella
Mållkorthuvudmal Scythris limbella
(prep. MC 2426) Scythris limbella
Grå rallarroskorthuvudmal Scythris noricella
(prep. 10283) Scythris noricella
Svart rallarroskorthuvudmal Scythris inspersella
(prep. 10284) Scythris inspersella
Kråkriskorthuvudmal Scythris empetrella
(prep. 10285) Scythris empetrella
Sandbackekorthuvudmal Scythris siccella
(prep. 10286) Scythris siccella
Brokig korthuvudmal Scythris cicadella
(prep. 10287) Scythris cicadella
Ginsthedkorthuvudmal Scythris crypta
(prep. 10288) Scythris crypta
Nordlig korthuvudmal Scythris fuscopterella
(genitaliaprep saknas) Scythris fuscopterella
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/scythris_genitalia.html
Latest update: 29 januari 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web