Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Scrobipalpula

Ljuskantad småstävmal Scrobipalpula psilella
(prep. 9366) Scrobipalpula psilella
Tvillingsmåstävmal Scrobipalpula diffluella
(prep. 10431) Scrobipalpula diffluella
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/scrobipalpula_genitalia.html
Latest update: 26 mars 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web