Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Scotopteryx

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vickerbackmätare Scotopteryx chenopodiata Vickerbackmätare Scotopteryx chenopodiata Vickerbackmätare Scotopteryx chenopodiata Vickerbackmätare Scotopteryx chenopodiata Vickerbackmätare Scotopteryx chenopodiata
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758). Vickerbackmätare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 29-33 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 27 november 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson