Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Sterrhinae
Scopula

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bäcklövmätare Scopula corrivalaria Bäcklövmätare Scopula corrivalaria
Scopula corrivalaria (Linnaeus, 1758). Bäcklövmätare förekommer i Danmark och Finland men saknas i övriga Norden. Vingbredd 20-22 mm. Larven lever på vattenskräppa Rumex hydrolapathum, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 26 november 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson