Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyralidae
Sclerocona

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sclerocona acutella (Eversmann, 1842). (Bild saknas). Vassvingemott togs första gången i Sverige i Skåne, Sandhammaren, mellan 19 juni och 2 juli 2005, har nu även tagits i Ha. Vingbredd 25-28 mm. Larven lever av vass.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/sclerocona_acutella.html
Latest update: 23 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson