Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Sciota

Östligt molnmott Sciota fumella
(prep. 10712) Sciota fumella
Aspmolnmott Sciota hostilis
(prep. 10713) Sciota hostilis
Vitpilmott Sciota adelphella
(prep. 10714) Sciota adelphella
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/sciota_genitalia.html
Latest update: 6 november 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web