Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Rhizedra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dyfly Rhizedra lutosa Dyfly Rhizedra lutosa Dyfly Rhizedra lutosa Dyfly Rhizedra lutosa
Rhizedra lutosa (Hübner, 1803). Dyfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 37-56 mm. Larven lever i rötterna på vass, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson