Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Hydria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vågig tofsmätare Rheumaptera undulata Vågig tofsmätare Rheumaptera undulata Vågig tofsmätare Rheumaptera undulata Vågig tofsmätare Rheumaptera undulata
Hydria undulata (Linnaeus, 1758). Vågig tofsmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Lu. Vingbredd 27-33 mm. Larven lever på sälg, asp och blåbär, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 16 juli 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson