Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Hydria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vågig tofsmätare Rheumaptera undulata Vågig tofsmätare Rheumaptera undulata Vågig tofsmätare Rheumaptera undulata
Hydria undulata (Linnaeus, 1758). Vågig tofsmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Lu. Vingbredd 27-33 mm. Larven lever på sälg, asp och blåbär, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/rheumaptera_undulata.html
Latest update: 16 juli 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson