Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Teleiodini
Recurvaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fruktträdsböjmal Recurvaria nanella
Recurvaria nanella (Denis & Schiffermüller, 1775). Fruktträdsböjmal. Kännetecken: Vingbredd 10-12 mm. Huvud och mellankropp gråbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar brungrå med varierande inslag av ljusa och mörka fläckar. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Från mitten av juni till augusti. Förekomst: Finns främst på ängsmark med inslag av buskar och lövträd. Biologi: Larven lever som ung på hösten minerande, på våren i knoppar och skott av diverse växter. Förpuppning i en tunn kokong under ett blad eller på marken. Näringsväxter: Björk, hassel, oxbär, rönn och fruktträd. Utbredning: Sällsynt i Skåne. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 5 april 2020