Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Hesperidae
Pyrginae
Pyrgus

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Smultronvisslare Pyrgus malvae Smultronvisslare Pyrgus malvae Smultronvisslare Pyrgus malvae Smultronvisslare Pyrgus malvae Smultronvisslare Pyrgus malvae Smultronvisslare Pyrgus malvae
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758). Smultronvisslare. Kännetecken: Vingbredd 20-24 mm. Framvingarna svarta med ett varierande antal vita fläckar. Bakvingar också svarta med ett varierande antal vita fläckar. Levnadssätt: Fjärilen flyger snabbt och kan vara svår att upptäcka. Flygtid: Från slutet av april till slutet av juni. Förekomst: Finns på solexponerade ytor i skogsmark, på hyggen, i vägslänter och liknande där dess näringsväxter, smultron och fingerört förekommer. Biologi: Äggen läggs utspridda på översidan av värdväxtens blad. Larven är gulgrön med en mörkare rygg- och sidolinje och täta grönvita punkter. Näringsväxter: Fragaria vesca, Potentilla. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Hesperidae Latest update: 25 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson