Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Hesperidae
Pyrginae
Pyrgus

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blomvisslare Pyrgus andromedae Blomvisslare Pyrgus andromedae Blomvisslare Pyrgus andromedae Blomvisslare Pyrgus andromedae Blomvisslare Pyrgus andromedae
Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853), hane. Blomvisslare förekommer sällsynt i fjälltrakter. Vingbredd 27-29 mm. Larven lever på fjällsippa, i Schweiz anges även blodrot som näringsväxt.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Hesperidae Latest update: 22 januari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson