Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Hesperidae
Pyrginae
Pyrgus

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blomvisslare Pyrgus andromedae Blomvisslare Pyrgus andromedae
Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853), hane. Blomvisslare förekommer sällsynt i fjälltrakter. Vingbredd 27-29 mm. Larven lever på fjällsippa, i Schweiz anges även blodrot som näringsväxt.
Welcome page of the World
Hesperidae /en/svenska_fjarilar/pyrgus_andromedae.html
Latest update: 27 mars 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web