Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyralis

Kungligt ljusmott Pyralis regalis
(prep. 10701) Pyralis regalis
Lienigljusmott Pyralis lienigialis
(prep. 10699) Pyralis lienigialis
Mjölmott Pyralis farinalis
(prep. 10700) Pyralis farinalis
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/pyralis_genitalia.html
Latest update: 4 november 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web