Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Macaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dvärgmätare Macaria fusca Dvärgmätare Macaria fusca Dvärgmätare Macaria fusca
Macaria fusca (Thunberg, 1792), hane, hona. Dvärgmätare förekommer sällsynt från Dr till To. Vingbredd 15-18 mm. Larven lever på draba, förpuppning i jorden.
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/pygmaena_fusca.html
Latest update: 4 september 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web