Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Ptilodon

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lönnflikvinge Ptilodon cucullina
Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermüller, 1775). Lönnflikvinge förekommer i Danmark men saknas i övriga Norden. Vingbredd 34-42 mm. Larven lever främst på naverlönn, Acer campestre, förpuppning i en spånad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae /en/svenska_fjarilar/ptilodon_cucullina.html
Latest update: 12 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson