Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Psoricoptera

Mindre höststävmal Psoricoptera gibbosella
(prep. MC 889) Psoricoptera gibbosella
Större höststävmal Psoricoptera speciosella
(genitaliebild saknas) Psoricoptera speciosella
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/psoricoptera_genitalia.html
Latest update: 14 mars 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web