Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pseudotelphusa

Svartvit bladkantmal Pseudotelphusa scalella
(prep. 10406) Pseudotelphusa scalella
Parpunktmal Pseudotelphusa paripunctella
(prep. 9148) Pseudotelphusa paripunctella
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/pseudotelphusa_genitalia.html
Latest update: 14 mars 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web