Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricidae
Pseudococcyx

Gråblå tallvecklare Pseudococcyx posticana
(prep. 10602) Pseudococcyx posticana
Tallknoppvecklare Pseudococcyx turionella
(prep. 10603) Pseudococcyx turionella
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/pseudococcyx_genitalia.html
Latest update: 25 augusti 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web