Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Prolita

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Flickstävmal Prolita sexpunctella Flickstävmal Prolita sexpunctella Flickstävmal Prolita sexpunctella
Prolita sexpunctella (Fabricius, 1794). Flickstävmal. Kännetecken: Vingbredd 13-17 mm. Huvud och mellankropp brunsvart. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar spetsiga, ljusare eller mörkare bruna beströdda med blåaktigt askgrått samt svarta tvärband. Bakvingar ljust grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Från slutet av maj till juli. Förekomst: Finns på skogsmarker. Biologi: Larven lever i ett vävrör på främst kråkbär. Näringsväxter: Empetrum, Erica, Calluna, Vaccinium. Utbredning: Arten förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Synonym Tinea virgella Thunberg, 1794

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 14 april 2020