Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Herminiinae
Polypogon

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Palpsprötfly Polypogon tentacularius Palpsprötfly Polypogon tentacularius Palpsprötfly Polypogon tentacularius Palpsprötfly Polypogon tentacularius Palpsprötfly Polypogon tentacularius
Polypogon tentacularius (Linnaeus, 1758). Palpsprötfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 23-29 mm. Larven lever på torra blad av diverse örter, förpuppning mellan blad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 10 juli 2018