Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Polia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större hedfly Polia richardsoni Större hedfly Polia richardsoni Större hedfly Polia richardsoni
Polia richardsoni (Curtis, 1834). Större hedfly förekommer sällsynt från Dr till To. Vingbredd 30-34 mm. Larven lever på vedel, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 15 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson