Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Platyptilia

Kattfotfjädermott Platyptilia tesseradactyla
(prep. MC 1884) Platyptilia tesseradactyla
Korsörtfjädermott Platyptilia farfarella
(prep. 10675) Platyptilia farfarella
Hästhovsfjädermott Platyptilia gonodactyla
(prep. 3054) Platyptilia gonodactyla
Gullrisfjädermott Platyptilia calodactyla
(prep. 10674) Platyptilia calodactyla
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/platyptilia_genitalia.html
Latest update: 10 oktober 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web