Svenska arter av släktet Platyptilia

Hästhovsfjädermott
 Platyptilia gonodactyla Hästhovsfjädermott
 Platyptilia gonodactyla
Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) (Hästhovsfjädermott)
Bakvingefliken undertill utan ljus tvärstrimma.
Gullrisfjädermott
 Platyptilia calodactyla Gullrisfjädermott
 Platyptilia calodactyla
Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) (Gullrisfjädermott)
Bakvingefliken undertill med ljus tvärstrimma.

Korsörtfjädermott
 Platyptilia farfarellus Korsörtfjädermott
 Platyptilia farfarellus
Platyptilia farfarella Zeller, 1867 (Korsörtfjädermott)
Den genomsnittligt minsta av arterna.

Kattfotfjädermott
 Platyptilia tesseradactyla Kattfotfjädermott
 Platyptilia tesseradactyla
Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761) (Kattfotfjädermott)
Bakersta vingfliken har en ytterst liten fjälltand.
Vattenståndsfjädermott
 Platyptilia isodactylus
Platyptilia isodactyla (Zeller, 1852) (Vattenståndsfjädermott)