Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Plagodis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Strimmig smalvingemätare Plagodis dolabraria Strimmig smalvingemätare Plagodis dolabraria
Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767). Strimmig smalvingemätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 30-37 mm. Larven lever på bok, björk, ek och lind, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/plagodis_dolabraria.html
Latest update: 11 juni 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson