Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Plagodis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Strimmig smalvingemätare Plagodis dolabraria Strimmig smalvingemätare Plagodis dolabraria Strimmig smalvingemätare Plagodis dolabraria
Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767). Strimmig smalvingemätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 30-37 mm. Larven lever på bok, björk, ek och lind, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 22 oktober 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson