Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljus avenboksguldmal Phyllonorycter tenerellus Ljus avenboksguldmal Phyllonorycter tenerellus Ljus avenboksguldmal Phyllonorycter tenerellus Ljus avenboksguldmal Phyllonorycter tenerellus
Phyllonorycter tenerellus (Joannis, 1915). Ljus avenboksguldmal. Kännetecken: Vingbredd 5-8 mm. Huvudhår vita. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna gulbruna. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten fins två hakar. Vid vingspetsen en något utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig till innersta hakparet. Bakvingar grå. Fjärilen är lik Phyllonorycter harrisellus men skiljer sig genom framkantshakarna som är tre hos sistnämnda. Från P. heegeriellus skiljer den sig genom sitt ljusa längsstreck från vingbasen som hos sistnämnda är brungult. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i hagmarker och lövskogar där det växer avenbok. Biologi: Larven lever i en lång, mellan två nerver undersidig mina på avenbok, förpuppning i en vit kokong. Näringsväxt: Carpinus betulus. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae /en/svenska_fjarilar/phyllonorycter_tenerella.html
Latest update: 1 oktober 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson