Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ginstbladsguldmal Phyllonorycter staintoniellus Ginstbladsguldmal Phyllonorycter staintoniellus
Phyllonorycter staintoniellus (Nicelli, 1851). Ginstbladsguldmal. Kännetecken: Vingbredd 5-7 mm. Huvudhår rostbruna. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna matt orangebruna. På framkanten finns fyra otydliga hakar. På bakkanten fins tre otydliga hakar. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns på ljunghedar där det växer ginst. Biologi: Larven lever i en översidig mina som drar samman bladet helt. Näringsväxt: Genista pilosa. Utbredning: Förekommer sällsynt i Skåne och Halland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 17 april 2023