Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ekbladsguldmal Phyllonorycter quercifoliellus Ekbladsguldmal Phyllonorycter quercifoliellus Ekbladsguldmal Phyllonorycter quercifoliellus
Phyllonorycter quercifoliellus (Zeller, 1839). Ekbladsguldmal. Kännetecken: Vingbredd 6-10 mm. Huvudhår brungula. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna gulbruna. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten fins tre hakar. Vid vingspetsen en svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig till andra hakparet. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i hagmarker och lövskogar där det växer ek. Biologi: Larven lever i en undersidig mina, förpuppning i en vit kokong. Näringsväxt: Quercus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Hälsingland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Ekbladsguldmal Phyllonorycter quercifoliellus Ekbladsguldmal Phyllonorycter quercifoliellus
Minor av Ekbladsguldmal Phyllonorycter quercifoliellus i ekblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 12 december 2019