Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gökärtsguldmal Phyllonorycter nigrescentellus Gökärtsguldmal Phyllonorycter nigrescentellus Gökärtsguldmal Phyllonorycter nigrescentellus
Phyllonorycter nigrescentellus (Logan, 1851). Gökärtsguldmal. Kännetecken: Vingbredd 7-10 mm. Huvudhår svarta framtill, rostbruna baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande orangebruna. På framkanten finns fyra silverfärgade hakar begränsade av mörka streck. Den innersta är sammansmält med bakkantshaken. På bakkanten fins tre hakar samt en liten vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar långt före första hakparet. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer Maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i lövskogar och öppna miljöer där det växer ärtväxter. Biologi: Larven lever i en undersidig mina, med kraftiga längsveck som drar ihop bladets kanter nedåt, förpuppning i en vit kokong. Näringsväxter: Lathyrus, Vicia. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Medelpad. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Gökärtsguldmal Phyllonorycter nigrescentellus Gökärtsguldmal Phyllonorycter nigrescentellus
Mina av Gökärtsguldmal Phyllonorycter nigrescentellus i gökärtblad samt vickerblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 15 december 2019