Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulspetsad ekguldmal Phyllonorycter harrisellus Gulspetsad ekguldmal Phyllonorycter harrisellus Gulspetsad ekguldmal Phyllonorycter harrisellus
Phyllonorycter harrisellus (Linnaeus, 1761). Gulspetsad ekguldmal. Kännetecken: Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår vita. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita vid basen och gula i den yttre ljusa delen. På framkanten finns tre ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten fins två hakar. Vid vingspetsen en svart fläck. Bakvingar grå. Fjärilen är lik Phyllonorycter heegeriellus men skiljer sig genom framkantshakarna som är fyra hos sistnämnda. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i hagmarker och lövskogar där det växer ek. Biologi: Larven är blekgrön med ljusbrunt huvud och gör en undersidig mina. Förpuppning i en vit kokong i minan. Näringsväxt: Quercus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Synonym Tinea cramerellus Fabricius, 1777
Gulspetsad ekguldmal Phyllonorycter harrisellus
Mina av Gulspetsad ekguldmal Phyllonorycter harrisellus i ekblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 14 december 2019