Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödgul alguldmal Phyllonorycter froelichiellus Rödgul alguldmal Phyllonorycter froelichiellus
Phyllonorycter froelichiellus (Zeller, 1839). Rödgul alguldmal. Kännetecken: Vingbredd 7-10 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner ringade, vita i spetsen, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orangebruna. På framkanten finns oftast två vita hakar och på bakkanten två motstående. På mitten två silverglänsande, vita tvärband, inåt mörkkantade. På vingspetsen en utdragen, svart fläck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i lövskogar där det växer klibbal. Biologi: Larven lever i en lång, undersidig mina mellan två mittnerver. Förpuppning i en vit kokong. Näringsväxt: Alnus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Rödgul alguldmal Phyllonorycter froelichiellus
Mina av Rödgul alguldmal Phyllonorycter froelichiellus i klibbalblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/phyllonorycter_froelichiella.html
Latest update: 6 mars 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson