Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dvärgbjörksguldmal Phyllonorycter anderidae Dvärgbjörksguldmal Phyllonorycter anderidae
Phyllonorycter anderidae (W. Fletcher, 1875). Dvärgbjörksguldmal. Kännetecken: Vingbredd 5-7 mm. Huvudhår gråbruna framtill, beige baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande orangebruna. På framkanten finns fyra silverfärgade hakar begränsade av mörka streck. Den innersta är sammansmält med bakkantshaken. På bakkanten fins tre hakar samt en liten vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar före första hakparet. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer Maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i fuktiga miljöer där det växer dvärgbjörk. Biologi: Larven lever i en undersidig mina, som drar ihop bladets kanter nedåt, förpuppning utan kokong. Näringsväxter: Betula nana, B. pubescens. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i östra Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Gracillariidae /en/svenska_fjarilar/phyllonorycter_anderidae.html
Latest update: 7 mars 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson