Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Olethreutini
Phiaris

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mossebrokvecklare Phiaris micana Mossebrokvecklare Phiaris micana Mossebrokvecklare Phiaris micana
Phiaris micana (Denis & Schiffermüller, 1775). Mossebrokvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 13-18 mm. Larven lever i maj juni av mossa.

Synonym Sericoris olivana Treitschke, 1830

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 23 augusti 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson