Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Epermenioidea
Epermeniidae
Phaulernis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Strätteskärmmal Phaulernis fulviguttella
Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839). Strätteskärmmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 10-11 mm. Larven lever i september oktober i hopspunna frön av strätta, förpuppning i en tunn kokong på marken.

Synonym Oecophora auromaculata Frey, 1855

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/phaulernis_fulviguttella.html
Latest update: 19 januari 2006
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web