Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Cochylini
Phalonidia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mynteblomvecklare Phalonidia manniana Mynteblomvecklare Phalonidia manniana Mynteblomvecklare Phalonidia manniana
Phalonidia manniana (Fischer von Röslerstamm, 1839). Mynteblomvecklare. Kännetecken: Vingbredd 10-13,5 mm. Huvud grågult. Antenner bruna, c:a halva framvingelängden. Framvingarna gulgrå, spräckligt tecknade med mörkare fläckar. På mitten ett snett, mörkbrunt tvärband, mörkare i bakkanten och vinklat inåt mot framkanten. Vid vingspetsen ett mörkt, snett tvärband som slutar strax före bakkanten. Bakvingar brungrå. Fjärilen är svår att skilja från Phalonidia udana men ger allmänt ett mörkare intryck samt även något mera spräcklig än sistnämnda. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i fuktiga miljöer där det växer vattenmynta. Biologi: Larven lever i stjälken från september till april. Förpuppning i stjälken. Näringsväxter: Mentha, Lycopus europaeus. Utbredning: Eftersom det nyligen har uppmärksammats att det finns en liknande art som kanske är mera allmän är utbredningen osäker. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 23 juni 2020