Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Peridroma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vittofsjordfly Peridroma saucia
Peridroma saucia (Denis & Schiffermüller, 1775). Vittofsjordfly är en migrerande art som har tagits från Sk till Gä. Vingbredd 45-50 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på The Butterflies and Moths of Northern Ireland
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/peridroma_saucia.html
Latest update: 10 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson