Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Pennithera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brunbandad fältmätare Pennithera firmata Brunbandad fältmätare Pennithera firmata Brunbandad fältmätare Pennithera firmata Brunbandad fältmätare Pennithera firmata
Pennithera firmata (Hübner, 1822). Brunbandad fältmätare förekommer allmänt från Skåne till Pite lappmark. Vingbredd 26-31 mm. Larven lever på tall, förpuppning i ett tunt spinn mellan barren.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 19 maj 2021