Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Phycitinae
Phycitini
Pempeliella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brokigt timjansmott Pempeliella ornatella Brokigt timjansmott Pempeliella ornatella Brokigt timjansmott Pempeliella ornatella
Pempeliella ornatella (Denis & Schiffermüller, 1775). Brokigt timjansmott. Kännetecken: Vingbredd 18-26 mm. Framvingarna något varierande, brunaktiga, vid fram- och utkanten samt längs inre delen av längsribborna vitpudrade. Den yttre tvärlinjen är rak i bakkanten. Bakvingar ljusgrå. Liknande art: Kan ibland vara svår att skilja från krokbandat timjansmott, Delplanqueia dilutella men den sistnämnda har yttre tvärlinjen vinklad i bakkanten. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från mitten av juni till början av augusti. Förekomst: Finns på torra marker med timjan. Biologi: Larven övervintrar som ung. Den lever på timjan i ett vävrör och är grönaktig med ljusa längslinjer. Förpuppning i vävöret. Näringsväxt: Thymus serpyllum. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Västmanland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 3 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson