Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pempelia

Almmolnmott Pempelia formosa
(prep. 10721) Pempelia formosa
Jungfrulinmott Pempelia palumbella
(prep. 10722) Pempelia palumbella
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/pempelia_genitalia.html
Latest update: 15 november 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web