Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Pelurga

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mållmätare Pelurga comitata Mållmätare Pelurga comitata
Pelurga comitata (Linnaeus, 1758), hane, larv. Mållmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 28-34 mm. Larven lever på målla, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/pelurga_comitata.html
Latest update: 28 juli 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson