Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricidae
Pelochrista

Rödklintrotvecklare Pelochrista caecimaculana
(prep. MC 3791) Pelochrista caecimaculana
Krisslerotvecklare Pelochrista mollitana
(prep. 10583) Pelochrista mollitana
Fältmalörtrotvecklare Pelochrista infidana
(prep. 10584) Pelochrista infidana
Hybnerrotvecklare Pelochrista huebneriana
(prep. 10585) Pelochrista huebneriana
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/pelochrista_genitalia.html
Latest update: 15 juli 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web