Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Crambinae
Pediasia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljusribbat gräsmott Pediasia luteella Ljusribbat gräsmott Pediasia luteella
Pediasia luteella (Denis & Schiffermüller, 1775). Ljusribbat gräsmott är påträffat i ett ex i Danmark i början av 1900-talet. Ett ex finns från Skåne i riksmuseets samlingar (se bild). Detta ex har ifrågasatts vad gäller etiketteringen. 2016 gjordes dock ett fynd i Skåne av Jan-Olof Ördén. Arten finns även i Danmark och Finland. Vingbredd 25-26 mm. Larven lever i ett vävrör på gräs, förpuppning i en kokong i jorden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 20 juli 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson