Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Cossoidea
Castniidae
Paysandisia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Palmfjäril Paysandisia archon Palmfjäril Paysandisia archon
Paysandisia archon (Burmeister, 1879). Palmfjäril är ingen svensk art men har påträffats i Ög, Linköping 20 juli 2016. Arten har sin naturliga utbredning i Argentina där den beskrevs första gången. På 1990-talet upptäcktes den i Spanien varifrån den senare har spridit sig i Syd- och Mellaneuropa men den har även rapporterats från England och Danmark. Fjärilen flyger på dagen och dess larv lever på palmer varför den klassas som ett skadedjur.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World Castniidae /en/svenska_fjarilar/paysandisia_archon.html
Latest update: 18 januari 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson